STRAŽINSKI

Stražinski je poreklom iz Moldavije.
Ima krupan rastresit grozd sa velikim crnim okruglim bobicama. Jako debela pokožica i sočno meso, kiselkastog ukusa.
Osetljiva na pepelnicu, sivu plesan i niske temperature.






  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu



  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu