Markona

Sadnice badema markona daju rod koji dolazi sredinom septembra.

Podloga: Vinogradarska breskva





  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu



  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu