PLOVDINA (SLANKAMENKA)

Poznata domaća sorta. Najčešće se koristi za kupažu i u svežem stanju. Ima visoku rodnost.

Period sazrevanja: krajem septembra


  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu