KARMEN

Grozd krupan, rastresit sa vrlo privlačnim krupnim, jajastim, tamnoplavim bobicama.

Delimično otporna na bolesti.
Period sazrevanja: početak avgusta


  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu