• Markona

    Sadnice badema markona daju rod koji dolazi sredinom septembra. Podloga: Vinogradarska breskva ...