Markona

Sadnice badema markona daju rod koji dolazi sredinom septembra.

Podloga: Vinogradarska breskva

  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu