KREST HEVEN SADNICE BRESKVE


krest heven nastale su kao rezultat složene hibridizacije obavljane u Poljoprivrednoj eksperimentalnoj stanici u Mičigenu (Michigan Agriculture Research Station). Za sortu je priznata 1963. godine. Ovo je sorta sa kasnim vremenom sazrevanja koja zri oko mesec dana posle sorte Redhaven. Najbolje uspeva kada se sadi u kombinaciji sa drugim sortama. Plod je okruglog oblika, krupan, čvrst, atraktivnog izgleda. Koštica se odvaja od mesa. Meso je crvene boje oko koštice. Uopšte uzev, ovo je sorta sa plodovima dobrog ukusa i kvaliteta. Srednje je otporna na bakterioznu pegavost lista (Xantomonas sp.)

Podloga: Vinogradarska breskva

  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu  *Naručite i u nastavku izaberite željenu   količinu